oferta

 • projekty
 • dozór
 • pomiary
 • fotowoltaika
 • termowizja

projektowanie – w zakresie elektroenergetyki i fotowoltaiki

project

Tango Projekt jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi w branży elektrycznej. Firma wykonuje projekty oświetlenia ulicznego, przyłączy, sieci i linii niskiego oraz średniego napięcia, a także instalacji fotowoltaicznych i odgromowych.

W zakresie swoich usług oferujemy sporządzanie pełnej dokumentacji projektowej zawierającej: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Dozór nad projektami i pracami

dozor

Oferujemy kierowanie robotami, kierowanie czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Wykonywanie pomiarów elektrycznych

pomiary

W zakresie swoich usług oferujemy wykonywanie pomiarów elektrycznych:

 •  rezystancji izolacji
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
 • badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu,
 • pomiary obciążeń,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • analiza jakości zasilania energią elektryczną,
 • lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych.

Projektowanie i wdrażanie instalacji fotowoltaicznych

fotovoltaic

Jako innowacyjne przedsiębiorstwo oferujemy zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz na ziemi. Wykonujemy kompletną instalację wraz z niezbędnymi formalnościami.

Diagnostyka termowizyjna

thermovision

Za pomocą kamery termowizyjnej możliwa jest diagnostyka termowizyjna, czyli bezdotykowe sprawdzanie: instalacji elektrycznych, stanu technicznego budynków, urządzeń przemysłowych. Diagnostyka termowizyjna pozwala uniknąć poważnych awarii, nadmiernych strat energii, pożaru.

realizacje

No related posts.

o nas

kompetencje

Posiadamy uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiadamy także uprawnienia elektryczne oraz termograficzne międzynarodowe zgodne z normą ISO 18436 i ISO 9001.

certyfikaty

 • Uprawnienia elektryczne do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku dozoru i eksploatacji,
 • Certyfikaty instalatora odnawialnych źródeł energii pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych, systemów fotowoltaicznych
 • Certyfikat ITC poziom 1

jakość i profesjonalizm

Tango Projekt wykonuje powierzone prace z pełną rzetelnością i profesjonalizmem. Wszelkie projekty oraz pomiary są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy szybkość wykonania i ich jakość.

kontakt

Telefon:

+48 515-234-826

E-mail

biuro@tangoprojekt.pl

Dane rejestrowe:

Tango Projekt Przemysław Chomik
ul. Słoneczna 2/1
57-400 Nowa Ruda
NIP 8851638511

formularz kontaktowy

Copyright © 2016 Tango Projekt – przemysław Chomik

Projekt i wdrożenie – Grafmax.pl